ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

I. Ανακαίνιση Κατοικιών & Επαγγελματικών χώρων

Μελετάμε και σχεδιάζουμε τον χώρο σας σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες προτάσεις που έχουν στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας, της αισθητικής και τη μέγιστη εκμετάλλευση των χώρων, ενώ παράλληλα σκοπός μας είναι να ικανοποιήσουμε τις προσωπικές σας ιδιαιτερότητες και ανάγκες.

II. Διακόσμηση & Styling εσωτερικών χώρων

Διαμορφώνουμε εσωτερικούς χώρους που έχουν χαρακτήρα, επιλέγοντας χρώματα, υλικά, αντικείμενα και έπιπλα που εκπληρώνουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες, ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις, τα στυλ και τους κανόνες της Διακόσμησης.

III. Μελέτη & Έκδοση Αδειών Δόμησης

Με εμπειρία και γνώση, συντάσσουμε όλες τις απαραίτητες μελέτες που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών δόμησης και αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωσή τους.

IV. Επίβλεψη και Κατασκευή Έργου

Δραστηριοποιούμαστε στον χώρο της κατασκευής στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα κατασκευής, το σωστό προγραμματισμό και την πρόβλεψη όλων των παραμέτρων. Με υπευθυνότητα και εμπειρία αναλαμβάνουμε την επίβλεψη του έργου σε συνεργασία με κατάλληλα και έμπειρα συνεργεία, με στόχο να πετύχουμε τη σωστή εφαρμογή της μελέτης του.

V. Τακτοποίηση Αυθαιρέτων & Βεβαίωση Μηχανικού

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα, τη διαδικασία υπαγωγής αυθαιρέτων στο Ν.4495/17. Αναλαμβάνουμε επίσης, την έκδοση της βεβαίωσης μηχανικού, καθώς και τη σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος και ενεργειακού πιστοποιητικού, που ενδέχεται να απαιτείται για τη μεταβίβαση ή πώληση του ακινήτου.